Fəaliyyətimiz PDF faylını al Çap E-poçt

"Demokratiya üçün musiqi” kampaniyası çərçivəsində təşkilatçılar ictimai debatlar keçirəcək, bəyanatlar, məlumatlar və araşdırma sənədləri  hazırlayacaq, posterlər və digər materiallar çap edəcək və yayacaq,  və lazım olduqda digər tədbirlər də görəcək.